15. Yıl    Profesyonel Çözümler E-Katalog 0 (212) 278 52 32 info@dunyaharita.com

Arazinin drone, uçak, uydu ile fotoğraflarının çekilip kıymetlendirme işlemi sonrasında oluşturulan haritalara fotogrametrik haritalar denir.

DJI M300 drone ile lidar (L1) kamerası sayesinde ormanlık alanlar, meskun sahalar, endüstriyel tesisler, bina ve diğer yapılar nokta bulutu olarak ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Fotogrametrik (P1) kamera sayesinde oblik (oblique) çekimler, 3 boyutlu fotogrametrik model üretimi gerçekleştirilmektedir.

Wingtra İHA ile geniş alanların ve şeritvari projelerin halihazır harita ve ortofoto üretimi yüksek doğruluk ve hızlı şekilde yapılabilmektedir.

Fotogrametrik Haritalar Kullanım Alanları:

• Ortofoto
• Nokta Bulutu
• Lidar
• Oblik Oblique
• 3D Model
• 3 Boyutlu Bina Modellemesi
• Sayısal Halihazır Haritalar
• Sayısal Şeritvari Haritalar
• Sayısal Topografik Haritalar
• Kadastral Haritalar
• Kamulaştırma Haritaları
• Maden Haritaları
• Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları
• Orman ve Amenajman Haritaları
• Tematik ve Vektörel Haritalar

Whatsapp Destek Hattı